Column 8: Jan Janssen

Als zoon van een pluimveehouder in Meerlo ben ik van jongs af aan opgegroeid op het boerenbedrijf. Na mijn studie aan de Hogere Agrarische School kwam ik in 1986 te werken bij de locale Coöperatie welke inmiddels is uitgegroeid tot Coöperatie Vitelia, de Godin van het Land en het Vee! Als voorzitter van de directie geef ik samen met ons hele team inhoud aan onze missie om toegevoegde waarde op het boerenerf te creëren voor een duurzaam toekomstperspectief van onze leden. Daarnaast probeer ik als voorzitter van de Stichting Limburg Paardensport de hippische dynamiek in Limburg te inspireren, aan te jagen en verder te ontwikkelen.

In de jaren '80 ontwikkelde zich de intensieve veehouderij in de regio Venray, in de jaren '90 de boom- en sierteelt in de regio Horst, in de jaren 2000 de voedingstuinbouw in de regio Venlo/Peel en Maas en tenslotte in de jaren 2010 de paardenhouderij. Daarmee heeft deze regio een unieke mix van agrarisch top-ondernemerschap op een logistiek gunstige locatie. Ondanks economische recessies in de diverse sectoren zien we dat juist in moeilijke periodes deze topondernemers overleven.

Om deze positie verder uit te bouwen zijn maatschappelijk draagvlak creëren bij de burgers en het volgen van trends bij onze eindconsumenten belangrijk en daar is juist deze regio sterk in. Het ontwikkelen van een Plattelands Retailpark waar producent en consument kennis en kunde met elkaar delen zou dit enorm versterken.

Op agrarisch gebeid heb ik de meest speciale band met paarden. Voor mij staan paarden voor een unieke samenwerking tussen mens en dier, voor sport en gezondheid en voor toegevoegde waarde en verfraaiing van de regio. Mijn tip is dan ook om je eigen droom te durven profileren en je omgeving te inspireren om deze droom gezamenlijk te ontwikkelen.

Column  8: Jan Janssen