Column 3: Dion van Mullekom

De derde gastcolumn is van Geworteld in ónze omgeving-lid Dion van Mullekom, eigenaar van Multigrow uit Grashoek. Lees hier zijn inspirerende column.

3e gastcolumn: Dion van Mullekom
Ik ben echt geboren en getogen in de agrarische sector. Als klein mannetje hielp ik al mee op ons ouderlijk bedrijf in Helenaveen, wat in die tijd nog een gemengd bedrijf was met kippen, glastuinbouw en vollegrond tuinbouw. Vervelen deden we ons dus nooit. Daarbij heb ik een prachtige jeugd beleefd op het platteland in mijn dorp wat toen ook een en al tuinbouw was.

Op mijn 12de was ik al overtuigd van mijn liefde voor de agrarische sector. Ik ging naar de biologische school in Panningen en vervolgens door naar de middelbare Tuinbouwschool in Venlo, die ik heb afgerond in 1988. In 1989, op mijn 21ste , heb ik mijn droom waargemaakt en mijn eerste bedrijf aangekocht in Helenaveen met specialisatie in komkommers op substraat en buisverwarming.

Mijn vrouw Rosalie heb ik in 1989 tijdens de carnaval ontmoet en we zijn sinds 1991 getrouwd. Zij heeft vroeger thuis een melkvee bedrijf gehad en is dus ook al vanaf kinds af aan verbonden met de agrarische sector. In 1994 zijn we naar Grashoek verhuisd en hebben we ons eigen bedrijf aan de Kievit opgebouwd. Nadat we dit bedrijf in mei 2012 weer hebben verkocht, zijn we niet stil blijven zitten. In juni 2012 hebben we namelijk ons huidige bedrijf, Multigrow Grashoek BV, van 57500 meter glas aan de Kievit in Grashoek opgericht, grenzend aan ons oude bedrijf.
Sinds die tijd is Multigrow Grashoek BV gespecialiseerd in komkommers en vanaf 2000 telen we in de herfst ook nog trostomaten. Multigrow Grashoek BV is zover mogelijk geautomatiseerd, maar het snijden en sorteren van de komkommers en tomaten en het gewaswerk wordt nog met de handen gedaan.

Het draait in het leven natuurlijk niet alleen om werk, maar in de eerste plaats om familie en vrienden. Zij geven jou het geluk, waardoor je succesvol kunt zijn in jouw werk. Samen met mijn vrouw en onze vier kinderen run ik dan ook ons huidige bedrijf Multigrow Grashoek BV. De kinderen zijn allemaal nog studerende, maar werken in hun vrije tijd gezellig mee op het bedrijf. Ons gezin is dus echt geworteld in de samenleving.

Daarnaast zijn we samen met drie andere Tuinders, die ook hun bedrijf aan de Kievit hebben liggen, actief bezig met de ontwikkeling van Tuinbouwgebied De Kievit. Doelstelling is om het gebied nog verder uit te breiden en te kijken naar geothermie (aardwarmte).
Verder zijn wij als sector groot geworden door elkaar als ondernemers beter te maken en alle zaken samen op te pakken. Mijn stelregel is dan ook: “Alleen stel je niet veel voor, maar samen ben je groot en sterk”.

De burgers zijn op dit moment iets verder van ons af komen te staan en zelfs de jeugd weet soms niet meer waar hun eten vandaan komt. Het is dus onze taak om elkaar weer nader tot elkaar te brengen en te vertellen wat voor mooie gezonde producten we maken en hoe dat gebeurt. Vandaar dat wij, Multigrow Grashoek BV, het mooie initiatief Geworteld in ónze omgeving ondersteunen.

In 2013 is er een speciaal boek uitgebracht door de Tuinbouw Vereniging Helden ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de vereniging. Hierin staat een eeuw tuinbouw prachtig weergegeven met mooie verhalen en foto’s. Het boek is nog verkrijgbaar voor belangstellenden. Zeker de moeite waard!

Kijk op onze Facebookpagina voor leuke nieuwtjes en heerlijke recepten met komkommer en tomaat! 

Column 3: Dion van Mullekom